ورزش

مارکوس برگ بهترین بازیکن الریان-العین

برگ مهاجم العین به عنوان بهترین بازیکن تیمش برابر الریان انتخاب شد.