ورزش

لادروپ: تیم ٦ هفته ای برای لیگ قهرمانان نیستیم

سرمربی الریان با چهره ای برافروخته در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد.