ورزش

ادامه تور جهانی برزیل؛ کرواسی- آنفیلد

فدراسیون فوتبال برزیل برگزاری دیدار این کشور با کرواسی پیش از شروع جام جهانی را تایید کرد.