سیاست

لزوم تشکیل نشست اضطراری برای مشکل آب استان اصفهان

نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خواستار برگزاری نشست فوری برای حل مشکل آب زاینده‌رود شدند.