سیاست

مسئول معاونت علمی ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران معرفی شد

نوید قربانخواه به عنوان مسئول معاونت علمی ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران معرفی شد.