کد مطلب : 138922
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷-۰۱-۲۷

۲ دیدگاه در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره همکاری ایران با FATF

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس دو دیدگاه را در این کمیسیون نسبت به نحوه همکاری ایران با FATF تبین کرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس دو دیدگاه را در این کمیسیون نسبت به نحوه همکاری ایران با FATF تبین کرد.
اخبار مرتبط
© حقوق سایت محفوظ است