سیاست

تحلیل و تفسیر استعفای نجفی/ویژگی‌های شهردار آینده از منظر نمایندگان تهران

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: در جلسه امروز تحلیل و تفسیری از استعفای آقای نجفی صورت گرفت و همچنین شورای شهر و مجمع نمایندگان هم‌اندیشی کردند که شهردار آینده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.