ورزش

سنگ تمام پرسپولیسی‌ها برای ربیع خواه

محسن ربیع خواه، هافبک مصدوم پرسپولیس در بازی امروز به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.