سیاست

اعلام اسامی گزینه‌‌های شهرداری تهران

عضو شورای شهر اسامی گزینه‌های مطرح شده برای شهرداری تهران را اعلام کرد.