ورزش

سرمربی العین: میخواهیم یک کار تاریخی کنیم!

زوران مامیچ سرمربی تیم العین امیدوار است در تمام جام های آسیایی و داخلی موفق باشند.