سیاست

چگونگی اختصاص بودجه به پروژه‌های عمرانی شفاف‌سازی شد

در نشست امروز کمیسیون عمران با حضور وزیر راه، نحوه اختصاص بودجه به پروژه‌های عمرانی شفاف‌سازی شد.