ورزش

پنج دروازه بان برتر دنیا از نگاه تراشتگن

تراشتگن، گلر آلمانی بارسا روز گذشته همراه با والورده در نشست خبری بازی برگشت با رم شرکت کرد.