ورزش

آلومینیوم اراک ۴ – راه آهن صفر/ لیگ یک/ نفس های آخر راه آهن در لیگ یک

آلومینیوم اراک با ۴ گل از سد راه آهن سقوط کرده گذشت.