ورزش

ایران پوریان و شیری گلزن ترین مدافعان لیگ

مدافع تراکتورسازی با ۶ گل و مدافع پیکان با ۵ گل زده عنوان گلزن ترین مدافعان لیگ هفدهم را تا پایان هفته بیست و ششم به خود اختصاص داده اند.