ورزش

حریف پرسپولیس با ملی پوشان در آسیا

السد قطر همه بازیکنان ملی پوش را در اختیار دارد و می تواند برای بازی های لیگ و آسیا از آن ها استفاده کند.