سیاست

انتشار یک سند منتشر نشده درباره آیت‌الله منتظری برای اولین بار+ تصاویر

به مناسبت ایام صدور نامه ۶ فروردین امام‌خمینی و عزل آیت‌الله منتظری توسط ایشان، برای اولین بار یک سند تاریخی دراین باره منتشر شد.