ورزش

غیبت تیام و بحران دوباره ضربه آخر در استقلال

سرمربی استقلال اصرار زیادی دارد که بازیکنانش در زدن ضربات آخر بیشترین دقت ممکن را داشته باشند.