ورزش

منشا به امید یک سال بهتر (عکس)

گادوین منشا ستاره تیم پرسپولیس در سال ۹۶ فراز و فرودهای بسیاری داشت و حال امسال امیدوار به قطع روند سینوسی است.