ورزش

به انتخاب مخاطبان کافه بازار/ آنتن، پرطرفدارترین اپلیکیشن سال ۱۳۹۶

به انتخاب مخاطبان کافه بازار، برنامه آنتن موفق شد با اختلاف بالا عنوان پرطرفدارترین اپلیکیشن سال ۱۳۹۶ را به نام خود ثبت کند.