کد مطلب : 133223
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶-۱۲-۲۲

امروز جامعه بشری بیش از هر زمان دیگر تشنه معارف مکتب سرخ شهیدان است

رحمانی فضلی گفت: امروز جامعه بشری بیش از هر زمان دیگر تشنه معارف مکتب سرخ شهیدان است

رحمانی فضلی گفت: امروز جامعه بشری بیش از هر زمان دیگر تشنه معارف مکتب سرخ شهیدان است.
اخبار مرتبط
© حقوق سایت محفوظ است