ورزش

ایران‌پوریان: بهانه فایده ندارد، باید می‌بردیم

مدافع تراکتورسازی آمارها را نشانگر برتری نمی‌داند و می‌گوید باید سه امتیاز بازی با الجزیره را می‌گرفتند.