ورزش

مسلمان و ماساژدرمانی در نیمکت (عکس)

هافبک پرسپولیس علیرغم نیمکت نشینی از روحیه خوبی برخوردار است.