ورزش

ساغلام: داور به کمک الجزیره آمد

سرمربی ترکیه ای تراکتورسازی داوری را در پیروز نشدن تیمش مقابل الجزیره تاثیرگذار می داند.