ورزش

بازی فیزیکی الوصلی‌ها علیه پرسپولیس

بازیکنان پرسپولیس بارها مورد خطای حریف قرار گرفتند تا نتوانند حرکات خود را تکمیل کنند.