ورزش

دروازه‌بان‌ الوصل مدیون داور چینی

عبدالله صالح الجنیبی دروازه تیم الوصل که با شماره ۱۲ مقابل پرسپولیس قرار گرفته با تصمیم عجیب داور در نیمه اول در زمین باقی ماند.