سیاست

نشست بررسی استیضاح عباس آخوندی آغاز شد

نشست بررسی استیضاح وزیر راه دقایقی قبل در صحن علنی مجلس آغاز شد.