ورزش

ضعیف‌ترین شروع العین تاریخ در لیگ قهرمانان!

شروع ضعیف در لیگ قهرمانان، العین را در قامت ضعیف ترین تیم تاریخش به لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آورده است.