ورزش

واکنش گزینه اول سرمربی گری الهلال به شکست

سامی الجابر می گوید که الهلال این روزها دشمنان خود را شاد می کند.