ورزش

ساندرو واگنر:/ من بهترین مهاجم آلمانم!

ساندرو واگنر، مهاجم آلمانی بایرن مونیخ خودش را بهترین مهاجم فوتبال این کشور دانست.