سیاست

۱۰۰ میلیارد تومان به زندانیان نیازمند اختصاص می‌یابد

با موافقت مجلس ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می‌گیرد.