ورزش

بازگشت بلوگرانا به جاده پیروزی/ ایبار ۰ – ۲ بارسلونا؛ پیش به سوی لندن

بارسلونا با ۲ گل سوارز و آلبا موفق شد در خانه ایبار به پیروزی برسد.