ورزش

شجاعی دور از فهرست بازی اروپایی آ اِ ک

هافبک ایرانی آ اِ ک به دلیل بیماری در لیست ۱۸ نفره این تیم در دیدار با دیناموکیف اوکراین قرار نگرفته است.