کد مطلب : 127051
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶-۱۱-۲۵

چگونگی اجرای حکم اراضی مشمول استرداد مشخص شد

نمایندگان مجلس نحوه اجرای حکم درباره اراضی دارای مستحدثات و غیرقابل قلع و قمع مشمول استرداد را تعیین کردند

نمایندگان مجلس نحوه اجرای حکم درباره اراضی دارای مستحدثات و غیرقابل قلع و قمع مشمول استرداد را تعیین کردند.
اخبار مرتبط
© حقوق سایت محفوظ است