ورزش

از جنگ برای سهمیه آسیایی تا نبرد برای بقاء؛/ تمرینات تیم پدیده همچنان زیر سایه اعتصاب

بازیکنان تیم فوتبال پدیده به دلیل عملی نشدن تعهدات باشگاه تمرین نمی کنند.