سیاست

فاصله یاب لیزری RU۴۲۰D + عکس

فاصله یاب لیزری RU۴۲۰D توانایی تعیین مسافت اجسام در برد ۲۰ کیلومتری را دارد.