ورزش

وقتی یووه برابر تاتنهام پیر شد…/  تورین در تسخیر رفقای هری کثیف 

حمیدرضا صدر به تساوی تب زده ۲-۲ یووه و تاتنهام در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان در تورین پرداخته...