ورزش

ترکیب من سیتی برای بازی با بازل اعلام شد

امشب سیتی در سوییس مهمان بازل خواهد بود.