ورزش

شکستگی ابرو پیامد شادی پس از گل (عکس)

مهیار زحمتکش پس از سومین گل سفیدپوشان انزلی مقابل نساجی با شکستگی ابرو روبرو شد.