سیاست

مردم ماهیت راهپیمایی صهیونیستی ۲۵ بهمن ۸۹ را شناختند و به آن اعتنایی نکردند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه کروبی و موسوی در راهپیمایی ۲۵ بهمن سال ۸۹ درست در پازل دشمن قرار گرفتند، گفت: مردم ماهیت راهپیمایی ۲۵ بهمن را تشخیص دادند و به همین دلیل اعتنایی به آن نکردند.