کد مطلب : 124461
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶-۱۱-۱۴

حقوق شهروندان و حمایت از کسب و کارها، معیار اصلی در تصمیم گیری ادامه فعالیت «USSD»ها است

دستیار حقوق شهروندى وزارت ارتباطات و فناورى گفت: حقوق شهروندان در دسترسی و حمایت از کسب و کارها، معیار اصلی در تصمیم گیری برای ادامه فعالیت «USSD»ها است

دستیار حقوق شهروندى وزارت ارتباطات و فناورى گفت: حقوق شهروندان در دسترسی و حمایت از کسب و کارها، معیار اصلی در تصمیم گیری برای ادامه فعالیت «USSD»ها است.
اخبار مرتبط
© حقوق سایت محفوظ است