سیاست

حزب مردم در سال 96 مقابل روحانی کاندیدای اختصاصی خواهد داشت/ اعلام آمادگی برای متظره با روحانی

دبیرکل حزب مردم گفت: ما برای سال آینده (96) مقابل حسن روحانی کاندیدای اختصاصی خواهیم داشت.