ورزش

قنبری برای چهارمین بار مربی سپاهان شد

کریم قنبری برای چهارمین مرتبه پس از اخراج مربیان سپاهان به عنوان مربی موقت این تیم انتخاب شده است.