سیاست

گاهی بودجه مؤسسات دینی با استناد نادرست به سخنان مراجع حذف می‌شود

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از کم‌محلی‌های دولت و مجلس به بودجه فرهنگ سخن گفت و افزود: گاهی بودجه مؤسسات فرهنگی و دینی با استناد نادرست به سخنان مراجع عظام تقلید حذف می‌شود.