ورزش

از بیمار قلبی تا مهاجم مصدوم؛/ معمای خریدهای استقلالِ شفر

استقلال با شفر دست روی بازیکنانی گذاشته که همگی مشکلات عجیبی دارند.