ورزش

اوستنده با رضاییان ۳ امتیاز گرفت

مدافع راست ایرانی اوستنده در شب پیروزی این تیم برابر کورتریک از دقیقه ۸۱ به زمین رفت.