ورزش

تساوی هیرنفین با قوچان‌نژاد

تیم فوتبال هیرنفین در حضور بازیکن ایرانی خود برابر ویتسه مساوی کرد.