سیاست

دومین کنفرانس امنیتی تهران آغاز به کار کرد

دومین کنفرانس امنیتی تهران با حضور مقامات سیاسی و امنیتی و پژوهشگرانی از ۴۹ کشور، دقایقی قبل در سالن اجلاس سران آغاز شد.