ورزش

عواقب آن را به باشگاه گوشزد کرده بودم/ نکونام: این شکست قابل پیش بینی بود

سرمربی تیم خونه به خونه بابل در رابطه با شکست این تیم پس از دوازده هفته گفت این باخت قابل پیش بینی بود و آن را به باشگاه گوشزد کرده بودم.