ورزش

غول خشن علیه ریزجثه های سریع(عکس)

مدافع تیم سایپا روز خوبی را مقابل استقلال خوزستان سپری کرد.