ورزش

هدف بایرن سرمربی دورتموند خواهد شد؟

علیرغم تمایل بایرن، احتمالا یولیان ناگلسمان سرمربی جوان هوفنهایم هدایت دورتموند را بر عهده خواهد گرفت.